Home  |   Sitemap  |   Contact usOur Panel of Gurus

Looking at the dedication, quality of infrastructure and vision of Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University), Various artistes from different art fields have given full support to this institution and are on the Guru Panel.

Category-wise list of our Gurus is as follows:

Vocal

Vocal:
 • Pt. Vikas Kashalkar
 • Pt. Ajay Pohankar
 • Pt. Ajoy Chakrabarty
 • Pt. Arun Kashalkar
 • Pt. Ulhas Kashalkar
 • Pt. Madhukar Joshi
 • Pandita Ashwini Bhide - Deshpande
 • Pt. Suhas Vyas
 • Pt. Padma Talwalkar
 • Pt. Arati Ankalikar
 • Pt. Vijay Koparkar
 • Pt. Uday Bhavalkar
 • Pt. Ravindra Ghangurde
 • Pt. Mohankumar Darekar
 • Pt. Rajendra Kandalgaonkar
 • Pt. Kamalakar Paralikar
 • Pandita Anjali Malkar
 • Pt. Hemant Pendse
 • Pt. Kedar Bodas
 • Pandita Manjiri Alegaonkar
 • Pt. Ganpati Bhat
 • Pt. Kaivalyakumar Gurav
 • Pt. Raghunandan Panshikar
 • Pandita Kalpana Zokarkar
 • Pandita Shubhada Paradkar
 • Dr. Ram Deshpande
 • Mrs Apoorva Gokhale

Harmonium

Harmonium:
 • Pt. Sharangdhar Sathe
 • Pt. Pramod Marathe
 • Pt. Sudhanshu Kulkarni
 • Pt. Sudhir Nayak
 • Mr. Pravin Kaslikar

Sitar

Sitar:
 • Ustd. Usman Khan
 • Mr. Shakir Khan

Flute

Flute:
 • Pt. K.L. Ginde
 • Pt. Rajendra Kulkarni
 • Pt. Rupak Kulkarni

Violin

Violin:
 • Pt. Ratnakar Gokhale
 • Pt. Atulkumar Upadhye
 • Ms. Swapna Datar

Santoor

Santoor:
 • Dr. Dhananjay Daithankar

Sarod

Sarod:
 • Pt. Rajan Kulkarni
 • Pt. Shekhar Borkar

Shehnai / Sundri

Shehnai / Sundri:
 • Dr. Pramod Gaikwad

Tabla/ Pakhawaj

Tabla / Pakhawaj:
 • Pt. Suresh Talwalkar
 • Pt. Nayan Ghosh
 • Pt. Arvind Kumar Azad
 • Pt. Vijay Ghate
 • Pt. Ramdas Palsule
 • Pt. Umesh Moghe
 • Pt. Suresh Samant
 • Pt. Keshav Jagdale
 • Pt. Milind Pote
 • Pt. Bharat Kamat
 • Pt. Yogesh Samsi
 • Pt. Vivek Joshi
 • Pt. Manik Munde
 • Pt. Suprit Deshpande
 • Dr. Aneesh Pradhan

Dance (Kathak)

Dance (Kathak):
 • Pandita Manisha Sathe
 • Pandita Shama Bhate
 • Pandita Roshan Date
 • Pandita Neelima Aadhye
 • Pandita Manjiri Karulkar
 • Pandita Shambhavi Dandekar
 • Pandita Asawari Patankar
 • Pandita Rujuta Soman
 • Pandita Sharvari Jamenis
 • Pandita Abha Wamburkar
 • Pandita Shilpa Datar
 • Pandita Prerana Deshpande
 • Pandita Manjiri Deo

Dance (Bharatnatyam)

Dance (Bharatnatyam):
 • Dr. Sucheta Chapekar
 • Pandita Swati Daithankar
 • Pandita Arundhati Patwardhan
 • Pandita Vaishali Parasnis
 • Pandita Priya Joshi
 • Pandita Alka Lazmi
 • Mrs. Swarada Kulkarni

Kirtan

Kirtan:
 • Naradiya Kirtan Style: Rashtriya Kirtankar Shri. Charudatta Afale.
 • Varakari Kirtan Style: Senior Kirtankar Shri. Nimbraj Maharaj Jadhav
© 2023 - Bharati Vidyapeeth, Pune. All rights reserved. Developed and maintained by Technology Department, Bharati Vidyapeeth.
Privacy Policy   |   Disclaimer