Home  |   Sitemap  |   Contact usSPA Alumni


 • Mr. Ramakant Gaikwad
 • Mr. Sarang Kulkarni
 • Ms. Gayatri Gaikwad
 • Mr. Himanshu Nanda
 • Mr. Pratap Awad
 • Mrs. Pramodini Rao
 • Mrs. Ankita Tambe
 • Mrs. Manjusha Joshi
 • Mrs. Bhavana Tikale
 • Mr. Sham Shinde
 • Ms. Ketki Pongshe
 • Ms. Harshada Shaha
 • Ms. Asmita Chaugule
 • Ms. Manisha Joshi
 • Ms. Sonali Shewale
 • Mr. Yogesh Awekar
 • Mr. Haridas Shinde
 • Mr. Prakash Katade
 • Mr. Tukaram Harkal
 • Mr. Tulshiram Dabhade
 • Mr. Nitin Satav
 • Click here for more students' list...
© 2019 - Bharati Vidyapeeth, Pune. All rights reserved. Developed and maintained by Technology Department, Bharati Vidyapeeth.
Privacy Policy   |   Disclaimer