Home  |   Sitemap  |   Contact usOur Panel of Gurus

Looking at the dedication, quality of infrastructure and vision of Bharati Vidyapeeth (Deemed to be University), Various artistes from different art fields have given full support to this institution and are on the Guru Panel.

Category-wise list of our Gurus is as follows:

Vocal

Vocal:
 • Pt. Vikas Kashalkar
 • Pt. Ajay Pohankar
 • Pt. Ajoy Chakrabarty
 • Pt. Arun Kashalkar
 • Pt. Padma Talwalkar
 • Pt. Arati Ankalikar
 • Pt. Vijay Koparkar
 • Pt. Uday Bhavalkar
 • Pt. Ravindra Ghangurde
 • Pt. Mohankumar Darekar
 • Pt. Rajendra Kandalgaonkar
 • Pt. Kamalakar Paralikar
 • Pandita Anjali Malkar
 • Pt. Hemant Pendse
 • Pt. Kedar Bodas
 • Pandita Manjiri Alegaonkar
 • Pt. Kaivalyakumar Gurav
 • Pt. Raghunandan Panshikar
 • Pandita Kalpana Zokarkar
 • Pandita Shubhada Paradkar
 • Dr. Ram Deshpande

Harmonium

Harmonium:
 • Pt. Sharangdhar Sathe
 • Pt. Pramod Marathe

Sitar

Sitar:
 • Ustd. Usman Khan

Flute

Flute:
 • Pt. K.L. Ginde
 • Pt. Rajendra Kulkarni
 • Pt. Rupak Kulkarni

Violin

Violin:
 • Pt. Ratnakar Gokhale
 • Pt. Atulkumar Upadhye
 • Ms. Swapna Datar

Santoor

Santoor:
 • Dr. Dhananjay Daithankar

Sarod

Sarod:
 • Pt. Rajan Kulkarni
 • Pt. Shekhar Borkar
 • Pt. Pradip Barot

Shehnai / Sundri

Shehnai / Sundri:
 • Dr. Pramod Gaikwad

Sarangi

Sarangi:
 • Pt. Dhruvjyoti Ghosh

Tabla/ Pakhawaj

Tabla / Pakhawaj:
 • Pt. Suresh Talwalkar
 • Pt. Nayan Ghosh
 • Pt. Arvind Kumar Azad
 • Pt. Vijay Ghate
 • Pt. Ramdas Palsule
 • Pt. Umesh Moghe
 • Pt. Suresh Samant
 • Pt. Keshav Jagdale
 • Pt. Milind Pote
 • Pt. Bharat Kamat
 • Mr. Govind Bhilare
 • Pt. Manik Munde

Dance (Kathak)

Dance (Kathak):
 • Pandita Manisha Sathe
 • Pandita Shama Bhate
 • Pandita Roshan Date
 • Pandita Manjiri Karulkar
 • Pandita Shambhavi Dandekar
 • Pandita Asawari Patankar
 • Pandita Rujuta Soman
 • Pandita Sharvari Jamenis
 • Pandita Abha Wamburkar
 • Pandita Shilpa Datar
 • Pandita Prerana Deshpande

Dance (Bharatnatyam)

Dance (Bharatnatyam):
 • Dr. Sucheta Chapekar
 • Pandita Swati Daithankar
 • Pandita Arundhati Patwardhan
 • Pandita Vaishali Parasnis
 • Pandita Priya Joshi

Kirtan

Kirtan:
 • Naradiya Kirtan Style: Rashtriya Kirtankar Shri. Charudatta Afale.
 • Varakari Kirtan Style: Senior Kirtankar Shri. Nimbraj Maharaj Jadhav
© 2018 - Bharati Vidyapeeth, Pune. All rights reserved. Developed and maintained by Technology Department, Bharati Vidyapeeth.
Privacy Policy   |   Disclaimer